Hoofdbehandelaarschap en kwaliteit van zorg: perspectieven van GGZ-cliënten

In opdracht van het Ministerie van VWS brengt het Trimbos-instituut jaarlijks een Trendrapportage GGZ uit over de belangrijkste ontwikkelingen in het beleid en de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het Ministerie heeft het Trimbos-instituut gevraagd om een rapportage te wijden aan een onderzoek naar cliëntenperspectieven op aspecten van kwaliteit van individuele GGZ-behandeltrajecten. Aanleiding voor dit verzoek is de wens bij partijen in het veld en bij VWS om medio 2015 te komen tot een norm voor het hoofdbehandelaarschap in de generalistische basis GGZ (GB-GGZ) en de gespecialiseerde GGZ (G-GGZ). In een kamerbrief van 2 juli 2013 geeft de minister aan dat daartoe een onderzoek nodig is “om toe te kunnen werken naar een op inhoudelijke gronden gebaseerde norm voor het hoofdbehandelaarschap in de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ”. Daarbij wordt gekozen voor twee separate onderzoekstrajecten: a. een onderzoek vanuit het cliëntperspectief en b. een onderzoek naar de huidige praktijk op basis van (tijd)registraties van de instellingen. Van het eerste onderzoek wordt in deze rapportage verslag gedaan. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het Landelijk Platform GGz

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Jenny Boumans, Marlous Tuithof, Frank van Hoof, Jasper Nuijen | 2014
79 | Utrecht : Trimbos-instituut
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/12/01/hoofdbehandelaarschap-en-kwaliteit-van-zorg.html
Trimbos rapport
Trefwoorden: 
behandeling, behandelplannen, behandelresultaat, clienten, communicatie, Geestelijke gezondheidszorg, kwaliteitszorg, rapporten, samenwerking