Hoe werkt oorlog door op verschillende generaties?

Hoe worden oorlogservaringen en -verhalen doorgegeven binnen families? Fabienne van Wijngaarden sprak met drie onderzoeker die zicht bezighouden met verschillende 'drie-generaties'-onderzoeken en laat overeenkomsten en verschillen in hun werk zien. 

Momenteel worden er in Nederland meerdere onderzoeken gedaan naar oorlog, familieverhalen en intergenerationele overdracht. De Universiteit voor Humanistiek (UvH) houdt zich bezig met intergenerationeel Holocaustonderzoek naar trauma en veerkracht vanuit een existentieel perspectief. ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld doet onderzoek naar de doorwerking van de Tweede Wereldoorlog binnen drie generaties. En het Nationaal Comité 4 en 5 mei onderzoekt de doorwerking van oorlogsverhalen en – herinneringen binnen families. In alle drie de onderzoeksprojecten is sprake van interviews met drie betrokken generaties. Tijd voor een gezamenlijk interview met de onderzoekers van de hierboven genoemde projecten: Nicole Immler (UvH), Bart Nauta (ARQ) en Matthijs Kuipers (Nationaal Comité 4 en 5 mei). We spraken met ze over de overeenkomsten tussen hun ‘drie generaties’-onderzoeken én over de verschillende accenten die er gelegd worden.

 

Referentie: 
Fabienne van Wijngaarden | 2023
In: WO2 Onderzoek uitgelicht ; ISSN: 2213-6177 | 12 | 5 | december
https://www.tweedewereldoorlog.nl/onderzoekuitgelicht/leven-met-oorlog/hoe-werkt-oorlog-door-op-verschillende-generaties/
Trefwoorden: 
derde generatie, dwangarbeiders, Eerste generatie, Familiegeschiedenissen, families, Holocaust, interviews, Nederland, Onderzoek, oorlogsgetroffenen, persoonlijke ervaringen, transgenerationele overdracht, tweede generatie, Tweede Wereldoorlog (1939-1945), veerkracht