Hoe gaat het met de kinderen? : 100 bezoeken aan de (nood)opvang voor Oekraïners en asielzoekers

Sinds het najaar van 2021 hebben we te maken met (crisis)noodopvanglocaties in Nederland. De reguliere opvang biedt onvoldoende plek voor het aantal asielzoekers dat zich in Nederland meldt. Het systeem zit aan haar grens en doorstroom gaat uiterst traag. Er zijn onvoldoende woningen beschikbaar in Nederland. Daar bovenop komt dat de doorlooptijd van de beslissing op asielaanvragen bij de IND in tien jaar tijd is verdrievoudigd. Daardoor verblijven mensen die asiel aanvragen en statushouders steeds langer in de opvang.

 

Daarnaast zijn we in februari 2022 geconfronteerd met een oorlog in Oekraïne. Als gevolg van de oorlog verblijven momenteel 91.930 Oekraïense ontheemden in Nederland, waaronder zo’n 30.000 kinderen. Anders dan kinderen op de vlucht uit andere landen, waarvan er 3.201 (COA, maart 2023) in de noodopvang in Nederland verblijven, krijgen kinderen uit Oekraïne opvang via de gemeente of veiligheidsregio en worden zij niet in een asielzoekerscentrum onder de verantwoordelijkheid van Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) opgevangen.

 

Om de opvang voor zowel Oekraïense vluchtelingen als asielzoekers te organiseren, worden vaak tijdelijke en grootschalige opvanglocaties ingezet. Hier verblijven ook gezinnen met kinderen. Dit baart UNICEF Nederland zorgen: een noodopvang is geen passende oplossing voor kinderen. Om verbetering van de huidige situatie voor kinderen in de opvang te realiseren, ondersteunt UNICEF Nederland sinds februari 2022 (nood)opvanglocaties bij het zo kindvriendelijk mogelijk maken van de opvang en, indien mogelijk, een kindvriendelijke ruimte op te zetten.

 

Inmiddels zijn er honderd locaties bezocht, waaronder 68 gemeentelijke opvang voor Oekraïners en 32 gemeentelijke (crisis)noodopvang en COA-noodopvanglocaties voor asielzoekers en statushouders. We denken mee over de kindvriendelijkheid van de locatie. Op 40 locaties is inmiddels door lokale organisaties een kindvriendelijke ruimte gestart. Op 7 locaties zijn - door sluiting van de opvang - die 7 kindvriendelijke ruimtes weer weg. 

Referentie: 
Unicef | 2023
22 pagina's | Den Haag : UNICEF Nederland
https://www.unicef.nl/files/100%20bezoeken%20%20opvang%20DEFINITIEVE%20versie.pdf
Trefwoorden: 
asielzoekers, casuistiek, Geestelijke gezondheid, hulpbehoefte, hulpverleners, kinderen, Oekraïne, onderwijs, opvang, participatie, persoonlijke ervaringen, vrijwilligers, welzijn, zorgbehoefte