Het versterken van de veerkracht van de Nederlandse samenleving : 10 beleidsadviezen

Tijdens de coronacrisis werd een groot beroep gedaan op de veerkracht van de mensen. Daarbij kwam naar voren dat bepaalde groepen in de samenleving onvoldoende veerkracht hadden om hier goed mee om te gaan. Daarom heeft TNO, in opdracht van ZonMw, een grondige analyse gemaakt van het concept ‘veerkracht’ en op basis daarvan een tiental beleidsadviezen opgesteld. Het doel van deze beleidsadviezen: Het versterken van de veerkracht van mensen in de Nederlandse samenleving die moeite hebben met het omgaan met tegenslagen of een crisis.

Rapport: https://publications.tno.nl/publication/34641437/wbgUsh/TNO-2023-R10055.pdf 

Trefwoorden: 
adviezen, alleenstaanden, arbeid, armoede, beleid, Geestelijke gezondheid, jeugd, migratie, Netwerk, rampen, samenleving, veerkracht, verstandelijk gehandicapten, vluchtelingen, Woonomgeving