Het verschil in het re-integratieproces van voormalig kindsoldaten : “Waarom kunnen sommige voormalig kindsoldaten enigszins goed re-integreren en andere minder of zelfs niet?”

Ieder kind heeft het wel eens ‘oorlogje’ gespeeld, thuis of in het bos met speelgoed geweren die zijn gewonnen op de kermis. Maar voor kindsoldaten is het geen spel, zij kunnen niet zomaar stoppen en zich terugtrekken in hun warme bedje. Het onderwerp van ons profielwerkstuk luidt daarom ook ‘kindsoldaten’. In het proces van het zoeken naar een onderwerp, zijn bij ons diverse onderwerpen aan bod gekomen. Uiteindelijk hebben wij gekozen voor kindsoldaten. Wij hebben hiervoor gekozen omdat wij geïnteresseerd raakten in de problematiek rondom kindsoldaten. Het is vanuit onze levenswijze niet te bevatten wat deze kinderen meemaken. Het is een serieus en ernstig onderwerp, waar naar onze mening de laatste jaren weinig van te horen is. Tijdens ons vooronderzoek zijn wij erachter komen dat dit vooral geldt in Oeganda, waar het conflict al 10 jaar geleden is geëindigd. De voormalig kindsoldaten uit Oeganda, zijn inmiddels bijna allemaal volwassen geworden en hebben hun weg moeten vinden in de maatschappij. Juist doordat deze kinderen een turbulent verleden hebben, is voor hen een goede toekomst niet vanzelfsprekend. Maar helaas verdwijnt de aandacht en de hulp aanzienlijk nadat een oorlog ten einde is gekomen, terwijl dan juist de hulp voor de verdere ontwikkeling van voormalig kindsoldaten noodzakelijk is.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Ruby Belfor, Roely Hoogstraten | 2017
45 pagina's | Ruby Belfor; Roely Hoogstraten
Profielwerkstuk Geschiedenis Klas V6B, begeleider E. Janssen. Maakten gebruik van de Cogisbibliotheek