Het belaagde zelf : structurele dissociatie en de behandeling van chronische traumatisering

Het leven van chronisch getraumatiseerde mensen is dikwijls een worsteling. Vaak hebben zij last van sterk uiteenlopende symptomen die behoren bij verschillende combinaties van psychische stoornissen. Diagnostiek, taxatie en behandeling van deze patiënten kan hierdoor een complexe opgave zijn. Het belaagde zelf biedt een effectief behandelingsmodel. Herkennen en begrijpen Het boek is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel beschrijft hoe trauma een dissociatie van de persoonlijkheid bewerkstelligt. De beschreven theorie over dissociatie door trauma helpt zowel psychologen als patiënten om trauma gerelateerde problematiek te herkennen en te begrijpen. De verkregen inzichten verschaffen essentiële aanknopingspunten voor de behandeling van de verschillende stoornissen. Gedrag veranderen In deel twee van Het belaagde zelf maakt de beschreven handelingspsychologie duidelijk welke disfunctionele mentale en gedragsmatige handelingen getraumatiseerde patiënten blijven uitvoeren, en welke efficiëntere handelingen nodig zijn om hun traumatisering te boven te komen. Weg naar herstel Het behandelingsmodel, beschreven in het derde deel, is gebaseerd op de inzichten uit het eerste en tweede deel. Het vormt een beproefde leidraad voor therapeuten om patiënten zo veilig en effectief mogelijk op de weg naar herstel te begeleiden en de (re)integratie van hun persoonlijkheid tot stand te brengen. In detail wordt beschreven, door middel van de theorie over structurele dissociatie en janetiaanse handelingspsychologie, welke integratieve handelingen getraumatiseerde mensen moeten uitvoeren om het verleden dat hen achtervolgt tot rust te brengen. Voor professionals Het belaagde zelf is in de eerste plaats geschreven voor clinici, maar biedt tevens waardevolle inzichten en instrumenten voor studenten klinische psychologie, wetenschappers en professionals die in aanraking komen met getraumatiseerde cliënten. Dit werk geniet ook wereldwijd veel belangstelling. Dat blijkt wel uit de vertalingen van de oorspronkelijk Engelstalige uitgave in het Duits, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Russisch, Spaans en Taiwanees. (Uitgever)

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Onno van der Hart, Ellert Nijenhuis en Kathy Steele | 2010
535 p | Amsterdam : Boom
https://www.boompsychologie.nl/product/153/Het-belaagde-zelf

[vert. uit het Engels: Anja van der Hart ... et al.]
Met lit. opg., reg
Trefwoorden: 
psychotrauma (nl), PTSD (nl), dissociatie, persoonlijkheidsstoornissen, borderline syndroom, complex trauma, behandeling, Handelingspsychologie, traumatische ervaringen
Plaatsingscode: 
s8 HAR | IVP