Het behandelen van PTSS bij jonge kinderen : een klinische gids

Dit boek biedt een evidence-based raamwerk voor het vaststellen en behandelen van een posttraumatische stressstoornis bij kinderen van 3 tot 6 jaar oud met behulp van cognitieve gedragstherapie. Stap voor stap is uiteengezet hoe op een veilige manier geleidelijk kan worden toegewerkt naar blootstelling van het trauma rekening houdend met de ontwikkelingsfase van het kind. Casussen en voorbeelddialogen laten zien hoe de verschillende componenten geimplementeerd kunnen worden en hoe ouders en kinderen gemotiveerd kunnen worden om de behandeling af te maken.

Amsterdam : Uitgeverij SWP

Auteur(s): 
Michael S.Scheeringa
Jaartal: 
2017
Trefwoorden: 
behandeling
cognitieve gedragstherapie
diagnostiek
dissociatie
evidence based
geweld
huiselijk geweld
kinderen
ouder-kind relatie
ouders
psycho-educatie
psychotrauma
PTSD
rampen
rouw
seksueel geweld
therapeutische relatie
Verschenen in:
Amsterdam : Uitgeverij SWP