Het behandelen van PTSS bij jonge kinderen : een klinische gids

Dit boek biedt een evidence-based raamwerk voor het vaststellen en behandelen van een posttraumatische stressstoornis bij kinderen van 3 tot 6 jaar oud met behulp van cognitieve gedragstherapie. Stap voor stap is uiteengezet hoe op een veilige manier geleidelijk kan worden toegewerkt naar blootstelling van het trauma rekening houdend met de ontwikkelingsfase van het kind. Casussen en voorbeelddialogen laten zien hoe de verschillende componenten geimplementeerd kunnen worden en hoe ouders en kinderen gemotiveerd kunnen worden om de behandeling af te maken.

Amsterdam : Uitgeverij SWP

Referentie: 
Michael S.Scheeringa | 2017
215 | Amsterdam : Uitgeverij SWP
http://www.swpbook.com/1934#.WXc_P_6weig
Trefwoorden: 
behandeling, cognitieve gedragstherapie, diagnostiek, dissociatie, evidence based, geweld, huiselijk geweld, kinderen, ouder-kind relatie, ouders, psycho-educatie, psychotrauma, PTSD, rampen, rouw, seksueel geweld, therapeutische relatie
Plaatsingscode: 
s8 SCH