Herkenning mensenhandel

Het Rode Kruis heeft samen met het COA, VluchtelingenWerk en het coördinatiecentrum tegen Mensenhandel CoMensha een online cursus ontwikkeld om hulpverleners extra te trainen in het herkennen van signalen van mensenhandel. De afgelopen jaren zijn er steeds minder slachtoffers van mensenhandel gesignaleerd en gemeld, terwijl het vermoeden bestaat dat het aantal daadwerkelijke slachtoffers is toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. De hulporganisaties vinden het belangrijk dat hun hulpverleners en vrijwilligers signalen goed kunnen herkennen en hebben daarom in samenwerking een e-module ontwikkeld.

Referentie: 
CoMensha, Het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Nederland, Centraal orgaan opvang asielzoekers (Coah) | 2018
{Amersfoort] : CoMensha ; [Zonder plaats] : Het Rode Kruis ; [Amsterdam] : Vluchtelingenwerk Nederland ; [Utrecht] : Centraal orgaan opvang asielzoekers (Coah)
https://www.rodekruis.nl/elearnings/herkenning-mensenhandel/story_html5.html
Meer informatie over deze website vind je hier: https://www.comensha.nl/pagina/e-module-herkenning-signalen-mensenhandel
Trefwoorden: 
mensenhandel, vluchtelingen