Handreiking verhoogde asielinstroom

Nederland heeft te maken met een verhoogde instroom van asielzoekers. Landelijke partners uit de vreemdelingenketen werken nauw samen met gemeenten en tal van organisaties. Op lokaal niveau worden extra opvanglocaties gerealiseerd.
 

Steeds meer gemeenten doen ervaring op met opvang van asielzoekers.
De ervaringen zijn benut voor een Handreiking verhoogde asielinstroom. Deze handreiking is bedoeld voor het lokaal bestuur en de bij de verhoogde asielinstroom betrokken partners (vreemdelingenketen, veiligheidspartners, hulpverlening en andere instanties). De handreiking dient als wegwijzer en hulpmiddel bij de vraagstukken die spelen over opvang, gezondheid, veiligheid, communicatie en het juridisch instrumentarium. Ook is er een webpagina met aanvullende informatie.

Referentie: 
Trefwoorden: 
asielzoekers, gemeenten, gezondheid, handleidingen, opvang, opvangcentra, rechtshulp, rechtspositie, rijksoverheid, veiligheid, vluchtelingenstromen