Handreiking Samen deskundig : Ervaringsdeskundigheid bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben een enorme en verstrekkende impact op de betrokkenen. Tot nu toe is het onvoldoende gelukt om het geweld terug te dringen. In deze handreiking belichten we de rol die ervaringsdeskundigen kunnen spelen bij gemeenten en organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De handreiking is primair gericht op gemeenten. Maar zeker ook bruikbaar voor andere organisaties in het werkveld.

 

Het doel van de handreiking is tweeledig:

 

• Gemeenten en organisaties enthousiast maken, stimuleren en inspireren om (vaker en meer) samen te werken met ervaringsdeskundigen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

• Gemeenten en organisaties concrete handvatten bieden voor de vormgeving van deze samenwerking.

 

In de handreiking komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

• De taak van de gemeente bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

• Hoe ervaringsdeskundigen kunnen bijdragen aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

• Welke meerwaarde de inzet van ervaringsdeskundigen heeft voor de betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

• Voor welke werkzaamheden een ervaringsdeskundige kan worden ingezet en hoe je dat doet.

• Hoe de gemeente de inzet van ervaringsdeskundigen kan borgen.

 

Pioniers binnen gemeenten hebben al ervaren dat de inzet van ervaringsdeskundigen waardevol is bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ter inspiratie zetten ze hun ervaringen in de handleiding uiteen. Verder zijn ervaringsdeskundigen uit de Spiegelgroep Ervaringsdeskundigheid1 van het landelijk actieprogramma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) geïnterviewd over hun werkervaring in de hulpverlening, beleid en onderzoek. In deze interviews geven ze mooie voorbeelden van hun inzet, eyeopeners voor beleidsmakers, bestuurders en andere professionals.

 

 

De handreiking is een co-creatie tussen de ervaringsdeskundigen van de Spiegelgroep GHNT, Movisie, het NJi en enkele regionale projectleiders GHNT.

Referentie: 
Leden van de Spiegelgroep Ervaringsdeskundigheid GHNT: Annemoon van Noorden, Danny Dijkhuizen, Hameeda Lakho, Janine Klungel, Kim van Laar, Mohini Awadhpersad, René Haring en Susanne Slikkerveer i.s.m. Movisie (Oka Storms, Mirjam Andries, Kristin Janssens, Sonja Liefhebber) en de meelezers: Christel Bottema, Josine Holdorp, Mirella van den Burg en Ellen van Eersel (NJi), Wietske Dijkstra, Gerrianne Rozema en Sanne Lubbers (programmateam GHNT), Caroline Mobach, Jessica de Wit en Roos de Groen (regionaal projectleiders GHNT). | 2021
50 pagina's | Utrecht : Movisie
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-07/Handreiking%20Samen%20Deskundig.pdf
Trefwoorden: 
effectiviteit, ervaringsdeskundigen, gemeenten, Handreikingen, huiselijk geweld, hulpverleners, interviews, kindermishandeling, management, persoonlijke ervaringen, professionalisering, Richtlijnen, samenwerking