Handreiking opvang en nazorg Brandweer : samenvatting

Brandweermensen krijgen te maken met schokkende gebeurtenissen. Dat is niet te voorkomen en dat hoort bij het brandweervak. Iedereen gaat daar op zijn of haar eigen manier mee om en de reactie verschilt per keer of per gebeurtenis. Voor de verwerking is heel normaal en ook goed dat mensen reageren op een heftig incident. Soms zijn de gebeurtenissen echter zo ingrijpend, dat mensen moeite hebben met de verwerking ervan. De impact kan soms groot zijn en kan het welzijn of de gezondheid aantasten. Daarom wordt, vanuit goed werkgeverschap, georganiseerde collegiale opvang en nazorg aangeboden in de regio’s. De vakgroep ‘Nazorg eigen personeel’ van Brandweer Nederland heeft hiervoor de ‘Handreiking Opvang en nazorg brandweer’ ontwikkeld en aanvullend is in 2016 een landelijk steunpunt ingericht.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Vakgroep ‘Nazorg eigen personeel’ van Brandweer Nederland | 2016
7 pagina's | Arnhem : Brandweer Nederland
https://issuu.com/brandweernederland/docs/nazorg-opvang_neutraal