Handboek weerbaarheid : van theorie naar toepassing

Dit Handboek is bedoeld als leidraad voor de weerbaarheidstrainer. Het biedt een theoretische onderbouwing van de methodiek van psychofysieke weerbaarheid en een praktijkgedeelte. Weerbaarheidsthema’s als pesten, huiselijk geweld, agressieregulatie en loverboys zijn beschreven. De diverse vormen van weerbaarheidstraining zijn praktisch geformuleerd. Behalve een naslagwerk is deze uitgave ook een studieboek; voorafgaand aan ieder hoofdstuk zijn de leerdoelen van dat betreffende hoofdstuk beschreven, het bevat verwerkingsopdrachten en een aantal praktijkvoorbeelden.

Amsterdam : Uitgeverij SWP

Referentie: 
Berendineke Steenbergen | 2016
191 | Amsterdam : Uitgeverij SWP
http://www.swpbook.com/1918
Trefwoorden: 
agressie, emoties, geweld, huiselijk geweld, loverboys, methoden en technieken, pesten, racisme, sexueel geweld, trainingen, weerbaarheid
Plaatsingscode: 
s7.2 STE