Halt geeft gratis voorlichtingsles over Veilige Publieke Taak

Werknemers met een publieke taak worden steeds vaker agressief bejegend, vooral door jongeren. Wat vinden jongeren daar eigenlijk van? Herkennen zij zichzelf in dit beeld? Doen ze er wel eens aan mee, zien ze het als omstander gebeuren, lezen ze er over op internet?

Scholen kunnen dit najaar een kosteloze voorlichtingsles aanvragen bij Halt over de Veilige Publieke Taak. Doel is om jongeren meer te doen nadenken over (de gevolgen van) agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak en hun eigen handelen op dit gebied.

Halt biedt in totaal 100 gratis voorlichtingslessen van één lesuur aan, voor leerlingen in het po (groep 7 en 8) en het vo (klas 1 en 2). Na afloop van de les weten leerlingen wat de publieke taak inhoudt, hebben ze nagedacht over de oorzaken en gevolgen van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak en weten ze hoe te handelen wanneer ze in aanraking komen met agressie en geweld. De les maakt hen ook bewuster van het belang van een veilig schoolklimaat en leert hen hoe zij hieraan kunnen bijdragen. Lees meer

Referentie: 
Expertisecentrum Veilige Publieke Taak | 2014
Expertisecentrum Veilige Publieke Taak, evpt.nl, 15 september 2014
Trefwoorden: 
agressie, beroepsgebonden problematiek, Educatie, geweld, jeugd, jeugdcriminaliteit, jeugdvoorlichting, Veilige Publieke Taak