Gif langs de Merwede : De casus DuPont/Chemours

Inhoud Lessen uit crises en (mini-)crises 2016

In deze vijfde editie in de reeks Lessen uit crises en mini-crises van het lectoraat Crisisbeheersing worden vijftien bijzondere gebeurtenissen uit het jaar 2016 beschreven en beschouwd. De aandacht gaat uit naar verschillende gezondheidscasus, waaronder de ophef over het rubbergranulaat op kunstgrasvelden en de uitstoot van DuPont/Chemours. Maar ook de onrust vanwege de Zaanse straatvlogger, de hagelstorm in Zuidoost-Brabant, de branden in Krabbendijke en Someren, de treinongevallen in Dalfsen en Winsum en het stuw incident bij Grave komen aan bod.

Daarnaast is er aandacht voor de aanslagen in Brussel en de terreurdreiging rond Schiphol. In elk hoofdstuk wordt getracht een dilemma of thema bloot te leggen dat ook in toekomstige situaties een rol zou kunnen spelen. Bestuurders en professionals werkzaam op het terrein van crisisbeheersing en veiligheidsmanagement kunnen hier hun voordeel mee doen.

In het inleidende hoofdstuk worden de rode draden uit de casus belicht. Centrale thema’s zijn: omgaan met onzekerheid en met maatschappelijke en politieke onrust, de rol van veiligheidsregio’s, ketenpartners en burgers, de juridische en financiële verwikkelingen die na (mini-)crises volgen en het belang van continuïteit.

Referentie: 
IJzermans J, Klapwijk H, Dückers M. | 2017
In: Duin, van M, Wijkhuijs V. Lessen uit crises en (mini-)crises 2016, Den Haag: Boom Lemma | Den Haag: Boom Lemma
https://www.boombestuurskunde.nl/bestuurskunde/catalogus/lessen-uit-crises-en-mini-crises-2016-1-2017
Affiliatie auteur(s):