GGD Handreiking psychosociale hulp bij rampen en crises

Voortbouwend op de Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociale hulp bij rampen en crises, ontwikkelde Impact een Handreiking Psychosociale Hulp bij rampen en crises speciaal voor GGD’en. De handreiking voorziet in tools en checklists om de rol van de GGD in de PSH vorm te geven. GGD ’en kunnen de handreiking gebruiken bij de voorbereiding op PSH taken.

Referentie: 
Jorien Holsappel, Michel Dückers | 2015
Impact, Landelijk kennis- en Adviescentrum psuchosociale zorg en veiligheid bij schokkende gebeurtenissen. Partner in Arq Psychotrauma Expertgroep, DIemen
http://www.impact-kenniscentrum.nl/sites/default/files/GGD%20Handreiking%20PSH%201%200%20A4.pdf
Trefwoorden: 
Acute fase, crises, crisisinterventies, crisissituaties, deskundigheidsbevordering, evaluatie, Geestelijke gezondheidszorg, gezondheid, methoden en technieken, Nafase, opvang, organisaties, professionalisering, protocollen, psychosociale hulpverlening, rampen, samenwerking, schokkende gebeurtenissen, slachtoffers, veerkracht, Veiligheidsregio's, Visie, vrijwilligers, zelfredzaamheid
Affiliatie auteur(s):