Gezondheid en participatie : Een verkennende studie naar de rol van gezondheid van vergunninghouders bij de gemeentelijke dienstverlening richting werk en participatie

Als gevolg van de snelle toename van het aantal vluchtelingen in de periode 2014-2015 hebben ge-meenten in de afgelopen periode actief ingezet op het ontwikkelen en uitvoeren van integratie- en/of arbeidstoeleidingstrajecten voor vergunninghouders. De verwachting is dat deze groep zonder extra aandacht moeilijk de weg naar de arbeidsmarkt zal weten te vinden. 

Gezondheid speelt een belangrijke rol bij de arbeidsmarktpositie van vluchtelingen. Aan de ene kant is dat omdat werkloosheid negatieve effecten kan hebben op de gezondheid; aan de andere kant omdat gezondheid een belemmering kan zijn voor het vinden van betaald werk.
Voor gemeenten is het moeilijk om een goede inschatting te maken van iemands psychische en fysieke gezondheid. Wanneer kan iemand werken en op welk moment is er eerst een zorgtraject nodig? En hoe is de invloed van gezondheid te monitoren, ook tijdens trajecten? Bekend is dat gezondheid een rol speel bij de begeleiding van vergunninghouders door gemeenten, maar er is weinig kennis over besluit-vormingsprocessen van klantmanagers/trajectbegeleiders en de ondersteuning die zij nodig hebben om keuzes voor specifieke trajecten (en veranderingen in trajecten) te maken. 

Om meer inzicht te krijgen in de rol van gezondheid in de gemeentelijke dienstverlening richting werk en participatie heeft ZonMw in het kader van het programma ‘Vakkundig aan het werk’ een subsidie beschikbaar gesteld voor een ver-kennend onderzoek naar deze problematiek in drie gemeenten, te weten Amersfoort, Amsterdam en Katwijk.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Bertine Witkamp (Regioplan), Jeanine Klaver (Regioplan), Inge Razenberg (Verwey Jonker Instituut), Marjan de Gruijter (Verwey Jonker Instituut), Barbara Panhuijzen (Movisie), Sanneke Verweij (Movisie) | 2019
64 pagina's | Amsterdam : Regioplan
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-02/Eindrapport-Gezondheid-en-participatie.pdf
Trefwoorden: 
Asielprocedure, asielzoekers, beleid, gezondheid, integratie, Nederland, vluchtelingen, werkloosheid