GeweldWijzer

Maandag 16 november 2015 is de GeweldWijzer gelanceerd.

Met de nieuwe GeweldWijzer staan alle geweld thema’s, bestaand én nieuw, gebundeld op één centrale plaats op de website van het CCV.

Denk daarbij aan onderwerpen als lokaal beleid tegen geweld, alcoholgerelateerd geweld, geweld in woonwijken en geweld op school. Nieuw is de informatie over de slachtoffergerichte aanpak van geweld, dadergerichte aanpak van geweld, drugs, wapens, de invloed van geweldsbeelden, geweld in het openbaar vervoer en verkeer.

 

De website is interessant voor veiligheidsprofessionals die de aanpak van geweld in hun pakket hebben; zoals beleidsmedewerkers en –ambtenaren van gemeenten (OOV), maar ook beleidsmedewerkers en –adviseurs werkzaam bij politie, Openbaar Ministerie en ministeries.

Speciaal voor ondernemers is er een onderdeel 'geweld tegen ondernemers'.

Referentie: 
CCV, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid | 2015
CCV, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
http://www.hetccv.nl/diversen/portal-geweld3/index
Trefwoorden: 
Aanbevelingen, alcoholmisbruik, beleid, beroepsgebonden problematiek, drugs, gemeenten, geweld, ministeries, politie, professionalisering, veiligheid, veiligheidsdiensten, Veiligheidsregio's, werknemers, werknemers met een publieke taak