Geweld op het werk tegen zorgverleners : Resultaten ledenpeiling NVDA

Bijna twee op de drie doktersassistenten (62%) heeft de afgelopen twee jaar te maken gehad met geweld. Dit blijkt uit een ledenpeiling van de NVDA waarop 986 doktersassistenten hebben gereageerd. Deze doktersassistenten zijn voornamelijk werkzaam in huisartsenpraktijken en huisartsenposten. Het geweld gaat dan om schelden en dreigen, maar ook om spugen, vernielen, slaan, schoppen en dreigen met bijl, mes of vuurwapen. In een aantal gevallen moest zelfs de politie eraan te pas komen.

Geweld doet veel met doktersassistenten: Veel doktersassistenten voelen zich vooral angstig, zijn bang, boos, vinden het vervelend, zijn van slag, hebben langdurige/ fysieke klachten en voelen zich verdrietig en onveilig. Verder blijkt dat doktersassistenten op het moment van het geweld zelf vaak rustig en professioneel blijven, door bijvoorbeeld de patiënt aan te spreken op het onacceptabel gedrag. Wat er is gebeurd, dringt dan later pas echt door. 

Melden of aangifte: Volgens het onderzoek meldt 95% van de doktersassistenten het geweld bij de werkgever. Drie op de vier werkgevers heeft de doktersassistenten gesteund. 20% heeft een melding gedaan en 11% heeft aangifte gedaan bij de politie. De politie nam de melding (84%) en de aangifte (78%) direct op. 

Suggesties hoe om te gaan met geweld: De doktersassistenten vinden voorlichting, scholingen, cursussen of workshops van belang om goed te kunnen omgaan met geweld. De NVDA speelt hier al langer op in en biedt de scholing ‘Veilig werken’ via de NVDA Academie aan. Het biedt handvatten om mogelijk bedreigende situaties om te buigen, waarbij de nadruk erop ligt om in een vroeg stadium te de-escaleren. 

De NVDA vindt het belangrijk dat steun en het omgaan met geweld niet een zaak is van een persoon alleen; het is de verantwoordelijkheid van het hele team! Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Trefwoorden: 
geweld, veerkracht