'Geef patiëntdossiers slachtoffers MH17 aan politie'

Artsen die een verzoek krijgen van nabestaanden van passagiers van vlucht MH17 om patiëntgegevens van de overledenen, kunnen een kopie van deze gegevens afgeven aan de politie.

Dit adviseert de KNMG na overleg met het Openbaar Ministerie en het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO).

Artsen krijgen momenteel verzoeken van nabestaanden van passagiers van vlucht MH17 om patiëntgegevens van hun overleden familie. Aan de basis van hun vraag ligt meestal een verzoek van de politie (‘familierechercheur’) om informatie uit het dossier op te vragen voor de identificatie en repatriëring van hun dierbaren. [...]

De KNMG roept artsen op maximale en spoedige medewerking te verlenen aan de identificatie van slachtoffers. Lees meer

Bron: Skipr, 22 juli 2014

Referentie: 
2014
Trefwoorden: 
crises, crisissituaties, huisartsen, Oekraïne, patienten, patientenrecht, rampen, vliegrampen