Gebruik van modellen in de psychiatrie : ‘Garbage in, garbage out’

De opkomst van ChatGPT en andere nieuwe ontwikkelingen op basis van artificiële intelligentie zetten aan tot nadenken over hoe informatie waarop we onze beslissingen baseren, tot stand komt en tot kritisch evalueren van onze eigen modellen. Ook in het medisch denken spelen modellen op basis van verzamelde gegevens een belangrijke rol om af te leiden of te voorspellen wat het resultaat zou moeten zijn.

Referentie: 
Evelien Van Assche | 2024
In: Tijdschrift voor Psychiatrie ; ISSN: 0303 7339 | 66 | 3 | maart | 119-120
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/artikelen/article/50-13305_Gebruik-van-modellen-in-de-psychiatrie-Garbage-in-garbage-out
Trefwoorden: 
cultuurverschillen, diagnostiek, etniciteit, Kunstmatige intelligentie, methoden en technieken, Opinie, psychiatrie, sekseverschillen