Factsheet Wet verplichte ggz

Twee factsheets die informatie bieden over het wetsvoorstel verplichte ggz (Wvggz). Het wetsvoorstel zal voor de ggz de huidige Wet bopz vervangen.

De factsheet bevat een kernboodschap waarmee wordt weergegeven wat het doel van de wet is en een overzicht met de belangrijkste zaken die als gevolg van de inwerkingtreding van de Wvggz voor de GGZ zullen veranderen.
Ook is een aantal veelgestelde vragen en antwoorden bijgevoegd. Er is, gezien het verschil in financiering en de gevolgen voor de organisatie, een aparte factsheet voor leden die begeleiding en beschermd wonen bieden.

Hoofddoelstellingen van de Wvggz zijn:

  • Het versterken van de rechtspositie van personen met een psychische stoornis die tegen hun wil zorg krijgen (voorkeuren patiënt via zorgkaart, rol PVP en advocaat uitbreiden)
  • Het zo veel mogelijk voorkomen van dwang en het beperken van de duur van de dwang (ultimum remedium, waar mogelijk (eerst) vrijwillig)
  • Zorg op maat door middel van een integrale zorgmachtiging met zorg aan de patiënt en aandacht voor maatschappelijke deelname
  • Kwaliteit van de zorg verhogen, door multidisciplinaire voorbereiding en evaluatie van het zorgplan

Deze factsheet is in nauwe samenwerking met de RIBW Alliantie en Federatie Opvang tot stand gekomen.

Hier kunt u de factsheets downloaden:
 

Referentie: 
GGZ CONNECT | 2014
GGZ CONNECT, 15 september 2014
Trefwoorden: 
beleid, Geestelijke gezondheidszorg, Nederland, overheid, overheidsbeleid, politiek