Factsheet: Landelijk programma Aanpak geweld

Het Landelijk programma Aanpak geweld is van start gegaan op 1 januari 2012 en had als doel een slagvaardige integrale aanpak voor geweld te ontwikkelen. Dat heeft zij gedaan door: • Vanuit de politie een persoonsgerichte aanpak te ontwikkelen voor geweldplegers en andere plegers van geprioriteerde problemen of delicten; • Een goede informatiepositie van de politie op gewelddadige personen in Nederland op te bouwen en te benutten; • Te werken aan een verbetering van de ketensamenwerking; • Kwalitatief goede kennis op het gebied van (de aanpak van) geweld te verzamelen en beschikbaar te stellen; • Bewustzijn te creëren bij politiemedewerkers binnen het slachtoffersysteem over (de aanpak van) geweld en hun eigen rol. Het programma heeft producten en praktische kennis ontwikkeld die een bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van geweld. De producten zijn in 2014 afgerond en overgedragen aan de politie. Het thema geweld krijgt een vaste plaats in de staande organisatie en het programma is per 1 januari 2015 opgeheven.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Trefwoorden: 
Aanbevelingen, agressie, deskundigheidsbevordering, geweld, organisaties, politie, slachtoffers