Factsheet IVP alarmnummer 0418-683444: dag en nacht bereikbaar

Politieke ambtsdragers worden regelmatig geconfronteerd met bedreigingen, intimidatie of agressie. Naarmate het vaker gebeurt kan er gewenning ontstaan en het gedrag geaccepteerd worden door te denken “het hoort bij de functie”. En zo kan het gebeuren dat deze nare ervaringen niet besproken worden met collega’s, naasten of hulpverleners. Vanuit contacten met mensen die dit meemaken en uit onderzoek is echter gebleken dat het wel degelijk impact heeft op de bedreigde en zijn familie. Het kan niet alleen het professioneel functioneren beïnvloeden maar ook de persoonlijke levenssfeer. Als de bedreiging of agressiviteit zeer ingrijpend en acuut is, kunt u via IVP psychosociale ondersteuning inschakelen.