Factsheet : Informatie voor gemeenten over de generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen

Wat is goede zorg? Dat is wat een generieke module beschrijft vanuit het perspectief van mensen met een ernstige psychische aandoening (inclusief verslavingsproblemen) en hun naasten. De meest actuele kennis vormt het uitgangspunt. Het gaat over kennis gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis en de voorkeuren van de mensen zelf en hun naasten. De module bevat geen voorschriften, maar biedt handvatten voor professionals om goede, op maat gesneden zorg te kunnen leveren.

 

We spreken van een ‘Ernstige Psychische Aandoening’ wanneer: • iemand een psychische aandoening heeft (inclusief verslaving) die zorg noodzakelijk maakt; • iemand ernstige beperkingen in het sociaal en/of maatschappelijk functioneren ervaart; • de beperking het gevolg is van een psychische aandoening, maar mogelijk ook de aandoening veroorzaakt; • de aandoening structureel of langdurig is (ten minste enkele jaren); • gecoördineerde zorg van professionele hulpverleners in zorgnetwerken nodig is.

Referentie: 
Nicole van Erp, Chrisje Couwenbergh | 2018
[4] | [Utrecht] : Trimbos-instituut ; [Utrecht] : Kenniscentrum Phrenos ; [Utrecht] : Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz
https://assets.trimbos.nl/docs/df39d3f4-5751-4f54-b9ac-d924ad474829.pdf
Trefwoorden: 
maatschappelijk werk, Ernstige Psychische Aandoeningen, gemeenten, Herstel, Richtlijnen