Factsheet Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV)

De grote stroom vluchtelingen zorgt bij gemeenten voor veel dilemma’s en vraagstukken. De vraag naar huisvesting voor vergunninghouders die zijn gekoppeld aan gemeenten, wordt steeds groter. Er is tevens nog steeds crisis- en noodopvang nodig. Gemeenten hebben niet alleen veel vragen op het gebied van huisvesting (van vergunninghouders), maar ook over andere vraagstukken, zoals maatschappelijke begeleiding, werk en inkomen, scholing, integratie, gezondheidszorg, etc. Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) ondersteunt gemeenten hierbij. Het OTAV is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG en werkt nauw samen met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Het OTAV is in oktober 2015 gestart en is ondergebracht bij de VNG.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: