Factsheet : De Meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld

Sinds 1 januari 2019 is de verbeterde wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Van professionals wordt voortaan verwacht dat zij ernstige situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling altijd melden bij Veilig Thuis. Beroepsgroepen hebben zelf een afwegingskader opgesteld dat hen helpt bij het wegen van het geweld en bij het nemen van beslissingen.

 

Vormen van eergerelateerd geweld vallen onder de verbeterde meldcode. Professionals uit de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie hebben de taak om deze vormen van geweld te signaleren en met behulp van het stappenplan een weloverwogen beslissing te nemen hoe te handelen.

 

Dit factsheet is opgesteld omdat er specifieke aandachtspunten gelden als er sprake is van (een vermoeden van) eergerelateerd geweld. Zo dient men in deze zaken altijd een deskundige te raadplegen, omdat het collectieve karakter van deze vorm van geweld specifieke expertise vraagt. En indien er een acuut veiligheidsrisico is, wordt een aantal stappen versneld uitgevoerd. In dit factsheet geven wij professionals uit de sectoren die onder de meldcode vallen handvatten hoe te signaleren en te handelen bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld volgens de meldcode. 

Referentie: 
Trefwoorden: 
angst, depressie, geweld, huiselijk geweld, kinderen, kindermishandeling, preventie, vrouwenmishandeling