FACT voor ernstige persoonlijkheidsstoornissen - Ervaringen met de combinatie met Mentalization Based Treatment

Beschouwing van de mogelijkheden van een sociaal-psychiatrische werkwijze bij mensen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen: FACT (Functie Assertive Community Treatment) in combinatie met Mentalization Based Treatment (MBT). FACT blijkt goed te werken bij patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen, en een aanzienlijk deel van de patiënten blijkt onder deze omstandigheden in staat tot een psychotherapeutische behandeling en verandering (MBT). De FACT-methode maakt psychotherapeutische, op verandering gerichte behandeling (MBT) mogelijk bij een patiëntengroep die eerder was opgegeven door curatieve programma's.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Saskia Knapen | 2013
In: MGv = ISSN 0024 8576 | 68 | 1 | januari | 20-28

Trefwoorden: 
persoonlijkheidsstoornissen, therapie, psychotherapie, Mentalisatie, psychosociale hulpverlening, Sociaalpsychiatrische behandeling, Flexible Assertive Community Treatment (FACT), Mentalization Based Treatment (MBT), behandeling