Exposurebehandeling voor posttraumatische stressstoornis bij een patiënte met een psychotische stoornis

Een patiënte met een posttraumatische stressstoornis (ptss) en een comorbide schizoaffectieve stoornis kreeg als therapie exposurebehandeling. Na 26 sessies waren de ptss-klachten volledig in remissie. Bij follow-up na 12 en na 24 maanden was dit nog steeds het geval. Tevens waren de antipsychotica afgebouwd. Deze casus laat zien dat succesvolle behandeling van ptss bij patiënten met een psychotische stoornis mogelijk is en dat deze behandeling gezien de ernst van beide stoornissen bij hen overwogen zou moeten worden.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
M. van den Berg, G.J. Hendriks, A. van Minnen | 2010
In: Tijdschrift voor Psychiatrie = ISSN 0303 | 52 | 3 | 191-195.
http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/422/articles/2929

Met lit.opg.
Trefwoorden: 
PTSD (nl), psychosen, Exposure (nl), behandeling, methoden en technieken, casuistiek