Vink, Evelien

Evelien was tussen 2013 en 2018 als promovendus verbonden aan de faculteit bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hier doet zij onderzoek naar stress die publieke professionals (zoals politieagenten, maatschappelijk werkers en artsen) ervaren in de dienstverleningsrelatie met de burger en coping strategieën die zij gebruiken om hiermee om te gaan. Organisatorische regelstress, agressie en morele conflicten zijn terugkerende thema’s hierbinnen. 

              

Evelien studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (Universiteit Utrecht) en maakte een uitstap naar sociologie aan Deakin University, Melbourne. Zij specialiseerde zich in haar master in veranderprocessen binnen (semi-)publieke organisaties. De kunst van het organisatievak leerde zij in haar vorige functie als organisatieadviseur binnen een groot acuut ziekenhuis in Rotterdam. 

 

Publicaties

2016
Auteurs:
2015
Auteurs:
Tummers LL,Bekkers V,Vink E,Musheno M,
(Scientific article)
2014
Auteurs:
E. Vink, L. Tummers, V. Bekkers, & M. Musheno