Etnische diversiteit binnen de bevolking

De etnische diversiteit van de Nederlandse bevolking neemt verder toe. Nederland telt 240 etniciteiten. 20% van de bevolking is allochtoon: 9% heeft een westerse en 11% een niet-westerse herkomst. De migratie onder niet-westerse allochtonen is de laatste jaren sterk gedaald. Tussen 2004 en 2007 emigreerden er per saldo meer niet-westerse allochtonen dan er naar Nederland immigreerden en in 2008 bedroeg het migratiesaldo 14 duizend immigranten. Door de daling van de migratie is de groei van het aantal Marokkaanse, Turkse en Surinaamse Nederlanders afgenomen: deze bevolkingsgroepen nemen nu vooral nog toe door geboorte. Met een gemiddeld kindertal van 1,9 zijn niet-westerse vrouwen inmiddels vergelijkbaar met autochtone vrouwen (1,8 kind per vrouw). Alleen Marokkaanse vrouwen hebben met 2,6 nog een hoger kindertal, alhoewel ook bij deze groep het gemiddeld kindertal snel daalt. Van de Marokkaanse en Turkse bruiden en bruidegommen trouwt bijna 85% binnen hun etnische groep, merendeels met een partner die al in Nederland woont. Nog maar 17% trouwt met een partner uit het buitenland. Van alle huwelijksmigranten komt nu bijna de helft uit een Europees land. Naast de traditionele migrantengemeenschappen zijn er snel groeiende nieuwe groepen in opkomst. Het gaat om personen uit Polen (77 duizend), de voormalige Sovjet-Unie landen (56 duizend), China (54 duizend), Afghanistan (39 duizend) en India (20 duizend).

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
FORUM | 2010
9 pagina's | [Utrecht] : FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken
http://www.lize.nl/etnische-diversiteit-binnen-de-bevolking/

Met literatuuropgave
Trefwoorden: 
allochtonen, minderheden, migratie, Huwelijksmigranten, bevolkingsonderzoek, Onderzoek