Eritrese statushouders in Nederland : Een kwalitatief onderzoek over de vlucht en hun leven in Nederland

Dit rapport gaat over de achtergronden en leefsituatie van Eritrese statushouders die de afgelopen jaren in Nederland zijn komen wonen. We hebben diepte-interviews gehouden en op deze manier in beeld gebracht waarom ze vanuit Eritrea zijn gevlucht, wat ze tijdens die vlucht hebben meegemaakt en hoe hun leven in Nederland eruitziet. We hebben gesproken met statushouders zelf en met experts, die beroepsmatig of door hun betrokkenheid zicht hebben op de Eritrese groep. De twee perspectieven moeten meer duidelijkheid geven over de achtergronden van de huidige positie van Eritrese statushouders. Het onderzoek hee betrekking op meerderjarige statushouders. Het vraagstuk van alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit Eritrea blij in dit rapport dus buiten beschouwing. Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Leen Sterckx, Merhawi Fessehazion | 2018
187 pagina's | Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/Eritrese_statushouders_in_Nederland
Trefwoorden: 
Asielprocedure, asielzoekers, Eritrea, Nederland, Onderzoek, vluchtelingen