Er zijn er velen zoals ik

Een periode van negen heftige maanden uit het leven van Levi Goudsblom, en de gevolgen van zijn zelfdoding zijn in dit boek beschreven. Het bevat mooie anekdotes en herinneringen over een jongeman, die van nature een vrolijke en komische dondersteen was. Daarnaast heb ik zijn strijd tegen een psychische ziekte, verstoting, het kwijtraken van zijn gezin en zichzelf, een verharde maatschappij, een falende hulpverlening proberen te verwoorden. Het laat zien hoe vernietigend onbegrip en niet-acceptatie van zowel ziekte en bijbehorende karakterproblematiek kan zijn. Levi's zelfdoding sloeg in als een bom. De enorme schuldgevoelens, die vaak voorkomen na de zelfdoding van een dierbare, werden door ons allen die hij achterliet heftig en divers beleefd en geuit. Wat ons allen overkwam is mijn waarheid, zoals ik het heb beleefd.'
Uit een zelfdoding komt vaak weer een zelfdoding voort. Daarom heb ik ook Levi's zielsboodschap verwoord: 'Dominique, doe iets aan de verbetering van de suïcidepreventie. Mijn dood mag niet voor niets zijn geweest.' Zijn strijd werd zo mijn strijd. Om te kunnen overleven, beet ik me drie jaar lang vast in klachtenprocedures tegen de betreffende zorginstelling. Ik wilde de waarheid rond de gevaarlijke bijwerkingen van antidepressiva en een eventueel falen in de behandeling van Levi boven tafel zien te krijgen. Zijn overleefde bewustzijnsopdracht werd mijn zielsopdracht. Uiteindelijk liep ik vast, door tegenwerking vanuit de betreffende zorginstelling, de Inspectie van de Volksgezondheid en door verstarring van wetgeving en rechtsorganen. (Uitgever)


Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Dominique Peeters | 2010
337 p | Amsterdam : Gopher
http://www.gopher.nl/shop/title.asp
Trefwoorden: 
Tweede Wereldoorlog (1939-1945), psychotrauma (nl), PTSD (nl), tweede generatie, zelfdoding, secundaire traumatisering, ego-documenten
Plaatsingscode: 
s8.1.2 PEE