Emotion-focused therapy : een literatuuroverzicht van de wetenschappelijke evidentie

Emotion-focused therapy (eft) is een hedendaagse, wetenschappelijk onderbouwde experiëntiële therapievorm met sterke evidentie voor de behandeling van depressie, complex trauma en sociale en gegeneraliseerde angststoornissen. eft toont zich in vergelijkend onderzoek minstens even effectief als de andere wetenschappelijk onderbouwde psychotherapievormen.

 

Het procesonderzoek toont met een methodologisch pluralisme aan dat het sequentiële model van emotieverwerking van Pascual-Leone en Greenberg (2007)
robuust én oriëntatie-overstijgend psychotherapeutische verandering kan verklaren en voorspellen. Emotionele productiviteit, emotionele verwerking, emotieregulatie, de therapeutische relatie, empathie en de procestaken zijn de specifieke factoren die het veranderingsproces faciliteren in eft. eft toont zich bovendien geschikt als transdiagnostische benadering van onderliggende emotionele processen, zoals zelfkritiek, zelfverachting en woedeproblemen. Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Thijs Vanhie | 2021
In: Tijdschrift voor Psychotherapie ; ISSN : 0165-1188 | 2021 | 6 | 611754
https://www.tijdschriftvoorpsychotherapie.nl/archief/jaargang-2021-uitgave-6/11754/
Trefwoorden: 
angststoornissen, behandeling, complex trauma, depressie, emoties, empathie, literatuuronderzoek, Onderzoek, psychotherapie