EMDR Protocol Gerichte Boosheid : (Woede, Wrok en Wraak)

Voorafgaand:
Om het protocol1 op verantwoorde wijze toe te kunnen passen, is het allereerst van belang om vertrouwd te zijn met de doelgroep. Daarnaast is het volgen van een workshop, waarin met het protocol is geoefend, essentieel. Omdat de hier gepresenteerde werkwijze niet alleen als geïntegreerd protocol maar ook als Cognitive Interweave (CI) ingezet kan worden binnen het EMDR standaardprotocol, is bekendheid met toepassing van CI’s (zoals onderwezen in de Vervolgopleiding EMDR) van belang. Bij toepassing als CI: zie Addendum A. 

Referentie: 
Trefwoorden: 
angst, behandeling, clienten, EMDR (nl), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), methoden en technieken, protocollen, woede-aanvallen