EMDR: als herinneringen in de weg zitten

EMDR is een geprotocolleerde, evidence based behandelprocedure gericht op het verzwak-ken van emotioneel beladen herinneringen aan gebeurtenissen in het verleden. Volgens de meest recente versie van de Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen is EMDR één van de twee meest in aanmerking komende psychologische interventies bij de posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Daarnaast wordt EMDR steeds vaker toege-past bij de behandeling van andere klachten en psychische aandoeningen. De EMDR-behandeling wordt geïllustreerd aan de hand van een casus van een volwassene met erec-tiele disfunctie en een kind met een eetprobleeEMDR: als herinneringen in de weg zitten.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
A. de Jongh, C. de Roos | 2013
In: Modern medicine = ISSN 0929-0141 | 3 | 85-88
https://www.researchgate.net/publication/242654789_EMDR_als_herinneringen_in_de_weg_zitten

Met lit.opg.
Trefwoorden: 
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) (nl), PTSD (nl), psychotrauma (nl), emoties, herinneringen, psychische stoornissen, seksuele problemen, eetstoornissen, behandeling