Effectiviteit van EMDR bij andere stoornissen en problemen dan PTSS

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) is een goed onderzochte behandeling voor de posttraumatische-stressstoornis (PTSS). In de klinische praktijk wordt EMDR ook toegepast bij andere stoornissen, zonder dat duidelijk is wat de wetenschappelijke onderbouwing hiervoor is. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van studies die de effectiviteit van EMDR onderzochten bij andere stoornissen en klachten dan PTSS. Uit dit overzicht komt naar voren dat EMDR tot op heden niet effectief is gebleken bij andere stoornissen dan PTSS, hoewel er wel enige gecontroleerde studies zijn waarbij positieve effecten werden gevonden. Deze bevindingen zijn nog te beperkt om brede implementatie in de dagelijkse behandelpraktijk te rechtvaardigen. Op basis van dit overzicht is onze conclusie dan ook dat EMDR tot op heden alleen geïndiceerd is als behandeling voor PTSS. Trefwoorden: EMDR, angststoornissen, affectieve stoornissen, obsessieve-compulsieve stoornis, somatisch-symptoomstoornis, middelgerelateerde stoornis. 

Summary: 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is a well investigated treatment for posttraumatic stress disorder (PTSD). In clinical practice EMDR is often used as a method to treat different disorders, while scientific basis is unclear. In this article, we reviewed the scientific evidence for EMDR as a treatment method for other disorders and problems than PTSD. From this review it becomes clear that EMDR has not been effective in the treatment of other disorders and problems than PTSD. There are a few studies in which limited effects have been found for the effectiveness of EMDR. The conclusion from this review is that there is no robust scientific evidence for EMDR as a treatment in other disorders and problems than PTSD. Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Katharina Meyerbröker; Paul Emmelkamp; Maarten Merkx | 2019
In: Gedragstherapie ISSN: 0167-7454 | 51 | 3 | 225-245
https://www.tijdschriftgedragstherapie.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/TG-2019-3-3/Effectiviteit-van-EMDR-bij-andere-stoornissen-en-problemen-dan-PTSS
Trefwoorden: 
angststoornissen, Complexe rouw, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) (nl), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), fobieen, Obsessieve compulsieve stoornis (OCS), paniekaanval, Psychotische stoornissen, psychotrauma (nl)