Eergerelateerd geweld in de Syrische gemeenschap : Een verkenning naar achtergronden en verschijningsvormen

De afgelopen decennia zijn diverse publicaties verschenen rondom de problematiek van eergerelateerd geweld in Nederland, maar deze waren hoofdzakelijk gebaseerd op ervaring met en kennis van andere achtergronden dan de Syrische. Sinds het ontstaan van de burgeroorlog in 2011 zijn vele Syriërs hun land ontvlucht. Een groot deel vluchtte binnen de regio, maar eveneens kwamen veel Syriërs naar West-Europa (waaronder Nederland). De Syrische gemeenschap is zeer heterogeen en kent een grote diversiteit aan etniciteit en religieuze stromingen.

 

De media kwamen in juni 2021 met berichten over een opvallende toename van Syrische meisjes en vrouwen in de expertise- en behandelcentra voor slachtoffers van eergerelateerd geweld, ‘Sterk Huis’ en ‘Fier’.

 

Men vroeg zich af of de Syrische slachtoffers van eergeweld door de perioden van lockdown door de coronacrisis onder de radar waren gebleven. Tijdens de lockdown werd immers signalering van geweld in gezinnen en relaties bemoeilijkt, evenals het ondernemen van actie hiertegen. Mogelijk zorgde de heropening van scholen en sportclubs ervoor dat gevallen van eergeweld sneller aan het licht kwamen? Volgens Sterk Huis gold de grote vertegenwoordiging van Syrische slachtoffers bij hen echter óók gedurende de perioden van lockdown. Sterk Huis zag onder haar Syrische cliënten vaak ernstige huwelijksproblematiek die ontaardde in eergerelateerd geweld en familie-conflicten omdat (jonge) Syrische vrouwen en meiden meer vrijheden wensten, en die botsen met de familie-eer. Soms woonden de slachtoffers van (dreigend) eergeweld nog in een asielzoekerscentrum (azc), en moesten zij hier soms - na verblijf in de vrouwenopvang - weer naar terug, naar hun gezin en familie.

 

Ook het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG), onderdeel van de Nationale Politie, kreeg vaker te maken met cases van ernstig eergerelateerd geweld onder Syriërs, namelijk 17% van de zaken (Janssen et al, 2021). In 2021 was dit al toegenomen tot ruim één vijfde van de zaken en daarmee inmiddels het meest voorkomend (Janssen, 2022). Gezien de verontrustende toename, vroeg Janssen van het LEC EGG extra aandacht voor eerconflicten onder Syrische nieuwkomers, en om daarbij rekening te houden met de invloed van oorlogs- en vluchttrauma’s (Janssen; 2019).

Referentie: 
Hilde Bakker en Movisie-collega*, m.m.v. Hanan Najjar Zuabi *Om persoonlijke redenen wordt collega niet bij naam genoemd | 2023
66 pagina's | Utrecht : Kennisplatform Inclusief Samenleven
https://www.kis.nl/sites/default/files/2023-06/Eergerelateerd%20geweld%20in%20de%20Syrische%20gemeenschap_v3.pdf
Trefwoorden: 
Aanbevelingen, asielzoekers, cultuur, etniciteit, Gemeenschappen, geweld (ondergaan), huiselijk geweld, huwelijk, migranten, mishandeling, Nederland, Onderzoek, religies, risicofactoren, seksueel geweld, Syriërs, vluchtelingen, vrouwen