In eenzaamheid gepest : Kinderen over hun ervaringen met pesten en (het gebrek aan) hulp bij pesten

Kinderen hebben rechten

Ieder kind kan in zijn of haar leven in een kwetsbare situatie belanden. Een situatie waarin kinderrechten onder druk staan. De kinderrechten zijn vastgelegd in het 'Kinderrechtenverdrag'. Deze rechten gelden voor iedereen onder de 18 jaar. De Kinderombudsman bevordert de naleving van kinderrechten in Europees en Caribisch Nederland. Het is onze missie dat alle kinderen in een geweldvrije en stimulerende omgeving opgroeien.

 

Onderzoek

Ons team doet onafhankelijk onderzoek naar situaties waarin kinderrechten niet (voldoende) worden nageleefd. Wij onderzoeken klachten over (overheids)organisaties, zoals het onderwijs, de kinderopvang en de jeugdzorg. Wij zijn een tweedelijns klachtenorganisatie. Dat betekent dat er eerst een klacht moet worden ingediend bij de organisatie zelf. Is die klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan doen wij als dit gevraagd wordt onderzoek naar de klacht.

 

Advies

De Kinderombudsman geeft advies aan de regering, de Tweede Kamer en (overheids)organisaties. Dit doen we gevraagd en ongevraagd, op basis van onderzoek en signalen die bij ons binnenkomen. We denken mee over structurele oplossingen voor problemen die met de rechten van kinderen te maken hebben.

 

Stem en invloed van het kind

Het is belangrijk dat iedereen weet dat er kinderrechten zijn en wat deze inhouden. Neemt een professional een beslissing over een kind? Dan moet het belang van het kind daarbij voorop staan. Dat is een van de belangrijkste kinderrechten. Kinderen moeten ook hun mening kunnen geven over een besluit dat hen aangaat. Hun mening moet zwaar wegen. En het besluit moet vervolgens goed aan het kind uitgelegd worden.

 

 

Referentie: 
Marit Hopman; Geeta Harnam; Hilde de Jonge; Laura van den Heuvel; Margrite Kalverboer | 2022
14 juni 2022 | 65 pagina's | Den Haag : de Kinderombudsman
https://kinderombudsman.nl/system/files/publications/2022-Publicatie%20aanmaken/rapport%20In%20eenzaamheid%20gepest.pdf
Trefwoorden: 
Aanbevelingen, causaliteit, discriminatie, eenzaamheid, geweld (ondergaan), hulpbehoefte, hulpverlening, identiteit, jongeren, kinderen, lange-termijn effecten, mensenrechten, Onderzoek, persoonlijke ervaringen, pesten, psychosociale gevolgen, samenleving, scholen, welzijn, Woonomgeving