Een veilig huis, een veilig thuis? Een kwalitatief onderzoek naar het welbevinden en de leefomgeving van kinderen en jongeren in het Gronings gaswinningsgebied

Waarom doen we dit onderzoek?

Kinderen en jongeren die opgroeien in het Groningse gaswinningsgebied komen op verschillende manieren in aanraking met de gaswinningsproblematiek. Sommige kinderen en jongeren maken zelf aardbevingen mee, hebben scheuren in hun huizen, of moeten verhuizen uit hun huis of school. Andere kinderen maken deze aardbevingen niet zelf mee, maar zien dat hun vrienden en bekenden in hun omgeving deze ervaringen hebben. Onduidelijk is welke gevolgen het opgroeien in het gaswinningsgebied heeft op het welbevinden en de leefomgeving van kinderen en jongeren. Deze studie biedt een overzicht van de perceptie die kinderen en jongeren, ouders en professionals hebben van deze mogelijke gevolgen. Centraal staat de vraag wat de perceptie is van kinderen en jongeren over de mogelijke gevolgen en niet hoe vaak deze gevolgen voorkomen bij kinderen en jongeren die in het Gronings gaswinningsgebied opgroeien. 

 Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Elianne Zijlstra ; Mileen Cuijpers ; Mijntje ten Brummelaar ; Wendy Post ; Inge van Balkom ; Boudien Flapper | 2019
88 pagina's | Groningen : Rijksuniversiteit Groningen
https://www.groningsperspectief.nl/rapport-een-veilig-huis-een-veilig-thuis/
Trefwoorden: 
aardbevingen, Groningen, jongeren, kinderen, ouders, veiligheid