In een van de Chinese strafkampen

In 2017 startte de Chinese overheid een campagne om de Oeigoerse moslimminderheid in Xinjiang ‘te heropvoeden’.

Sindsdien zijn er miljoenen Oeigoeren opgesloten in strafkampen. Jelilova Gulbahar (55) zat in zo’n kamp.

Bij haar vrijlating werd ze met de dood bedreigd, zodat ze zou zwijgen over wat er met de gevangenen gebeurt.

Referentie: 
Julia van den Muijsenberg | 2020
De Groene Amsterdammer, 15 juli 2020
https://www.groene.nl/artikel/in-een-van-de-chinese-strafkampen
Trefwoorden: 
China, gevangenschap, geweld, interneringskampen, moslims, Oeigoeren, overheid, persoonlijke ervaringen, seksueel geweld, traumatische ervaringen, vrouwen