Een raamwerk van betekenisgeving na verlies | Oratie prof. dr. Geert Smid

Prof. dr. Geert Smid is bijzonder hoogleraar ‘Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld’ aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij is als psychiater werkzaam bij ARQ Centrum’45, onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, die de bijzondere leerstoel heeft ingesteld. Op vrijdag 2 oktober om 16.00 uur stipt houdt hij zijn inaugurele rede: Een raamwerk van betekenisgeving na verlies (A framework of meaning attribution following loss)

 

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld aan de Universiteit voor Humanistiek op 20 maart 2020.

Referentie: 
Geert Smid | 2020
Utrecht en Diemen : UVH Universiteit voor Humanistiek en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum
https://www.youtube.com/watch
Trefwoorden: 
complex trauma, Complexe rouw, COVID-19, geweld, hechting, psychotrauma (nl), rampen, religies, rouw, rouwproces, verlies, zorg