Een onveilig klimaat : onderzoek bedreigingen van vrouwelijke journalisten

Belangrijkste conclusies

• Helft van vrouwelijke journalisten bedreigd: veelal online en juridisch.

• Bedreigingen vormen een gevoelig gespreksonderwerp onder vrouwelijke journalisten (met een migratieachtergrond). • Bedreigingen hebben een seksistisch en racistisch karakter, zijn veelal op de persoon/het vrouw-zijn gericht (niet op de inhoud) en intimidatie op de werkvloer is veel voorkomend.

• Bedreigingen hebben (forse) impact op de mentale gesteldheid van vrouwelijke journalisten: ze ondervinden stress, angst en slapeloosheid (trauma, PTSS). Sommigen hebben hierdoor hun werk niet meer kunnen doen (ziektewet) of hebben een carrière switch gemaakt.

• De ernst van bedreigingen van vrouwelijke journalisten wordt nog altijd onvoldoende erkend.

• Bedreigingen hebben concrete gevolgen voor de werkwijze van vrouwelijke journalisten. Ze worden strijdbaarder. Tegelijkertijd is er sprake van angst, voorzichtig en berekenend gedrag.

• Hoewel niet altijd wordt toegegeven aan zelfcensuur zijn de signalen helder dat het zowel bewust als onbewust wordt toegepast. De meerderheid ziet bedreigingen als actueel en reëel gevaar van de persvrijheid en maakt zich zorgen over de toekomst.  

• Vrouwelijke journalisten (over)leven in een onveilig werkklimaat.

• Sommige vrouwelijke journalisten hebben geleerd hun mannetje te staan (coping-afweermechanismen).

• Er ontbreekt een stabiele voedingsbodem voor een goede bescherming (m.n. de cultuur binnen de journalistiek).

 

Referentie: 
2019
5 pagina's | Amsterdam : Nederlandse Vereniging van Journalisten
https://www.nvj.nl/file/8659/download