Een dynamische perspectief op geweld in familierelaties

Huiselijk geweld is verbonden met relationele dynamiek. Bij een groot machtsverschil en machtsmisbruik is er sprake van terroriserend geweld. Daar past in eerste instantie geen systeemtherapeutische aanpak. 

In meer dan 80% van de gevallen van relationeel geweld ligt het complexer, dan spreekt men van situatieoneel geweld en is systeemtherapie juist wel geïndiceerd. Indit artikel wordt beschreven hoe de realotiedynamiek central staat in de behandeling en hoe deze in kaart wordt gebracht. Vervolgens wordt besproken welke interventies in de praktijk belangrijk en effectief zijn. 

 

Leerdoelen: 

Na het betuderen van dit artikel : 

  • kent u het onderscheid tussen terroriserend en situationeel geweld
  • begrijpt u waarom systeemtherapie geïndiceerd is bij situationeel geweld
  • hebt u zicht op het in kaart brengen van de relationele problematiek en op effectieve interventies
Referentie: 
Justine van Lawick, Martine Groen | 2021
In: PsyXpert | 7 | 4 | December | 11-18
https://www.psyxpert.nl/tijdschrift/editie/artikel/t/een-dynamisch-perspectief-op-geweld-in-familierelaties
Trefwoorden: 
behandeling, casuistiek, effectiviteit, families, geweld, huiselijk geweld, interventies, relaties, Therapieën