Een dynamisch perspectief op geweld in familierelaties

Huiselijk geweld is verbonden met relationele dynamiek. Bij een groot machtsverschil en machtsmisbruik is er sprake van terroriserend geweld. Daar past in eerste instantie geen systeemtherapeutische aanpak. In meer dan 80% van de gevallen van relationeel geweld ligt het complexer, dan spreekt men van situationeel geweld en is systeemtherapie juist wel geïndiceerd.

 

In deze samenvatting van een nascholingsartikel zoals verschenen in PsyXpert 2021-4, wordt beschreven hoe de relatiedynamiek centraal staat in de behandeling en hoe deze in kaart wordt gebracht. Ook komt aan bod welke interventies in de praktijk belangrijk en effectief zijn.

Trefwoorden: 
behandeling, casuistiek, emoties, families, geweld, huiselijk geweld, relaties, systeemtherapie