E-Module : Communiceren in de nafase

De nafase van een ramp vormt het sluitstuk van crisisbeheersing. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor zowel de organisatie als de communicatie van de nafase. Het is hierin de verbinder. De gemeente houdt de zaken op het terrein van de nazorg zoveel mogelijk bij elkaar. Gemeentelijke communicatieprofessionals hebben naast crisiscommunicatie ook te maken met nazorgcommunicatie. De overheid toont zich hiermee een caring government.

Dit dossier bevat informatie rondom dit thema, waaronder de e-module Communicatie in de nafase.

In deze e-module leer je meer over:

 • vormgeven aan de overgang naar de nafase
 • communiceren in de nafase met oog voor het perspectief van getroffenen
 • het bewaken van je eigen balans als professional tijdens je werkzaamheden in de nafase.

Doelgroep

De e-module is bedoeld voor (communicatie)professionals die een rol hebben in de nafase.

Opbouw

De e-module bestaat uit vier modules:

 1. De nafase:
  - de overgang van de crisis- naar de nafase
  - de dynamiek in de nafase
  - mogelijke processen in de nafase
  - de plek van nazorg in de nafase
  - de plek van communicatie in de nafase.
 2. Communiceren in de nafase:
  - communicatie in perspectief
  - de plek van de overheid in een netwerksamenleving
  - tools om de verwachtingen in kaar te brengen
  - online en offline communicatie in de nafase.
 3. Contact met getroffenen:
  - werken met cirkels van betrokkenheid
  - behoeften van getroffenen
  - factoren die verwerking positief of negatief beïnvloeden.
 4. Professionele betrokkenheid in balans:
  - hoe herken ik impact op mezelf?
  - hoe ga ik om met impact?
  - wat kun je als collega en leidinggevende doen?
  - hoe kan ik mijn werk organiseren?

De e-module bevat ook nog een begrippenlijst en een toolbox met praktische hulpmiddelen om mee aan de slag te gaan in de nafase. Denk aan formats, theorie, casuïstiek, video's en verschillende perspectieven via podcasts.

Duur

Het doorlopen van de e-module duurt ongeveer 60 minuten.

 

Referentie: 
IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) ; ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises | 2020
februari
https://www.ifv.nl/kennisplein/nazorgcommunicatie/publicaties/e-module-communicatie-in-de-nafase
Trefwoorden: 
communicatie, crises, crisismanagement, getroffenen, methoden en technieken, Nafase, overheid, professionalisering, rampen