E-Magazine Vroeg Trauma en Nu : Themanummer in het kader van het vijfde CELEVT Congres op 11 oktober 2017

Een positieve omgeving kan de schadelijke gevolgen van vroegkinderlijk trauma omkeren

Over de behandeling van volwassenen die het slachtoffer waren van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT]. Nieuwe ontwikkelingen in diagnostiek, behandeling en herstel, wetenschap en praktijk, beleid en innovatie, reflectie en actie. De late gevolgen van emotionele mishandeling en verwaarlozing in de schijnwerper

Dit eerste E-Magazine heeft als thema ‘Emotionele mishandeling en verwaarlozing in de schijnwerpers’. Afgeleid van de titel van het vijfde CELEVT - congres op 11 oktober 2017 in Amersfoort: Cognities, Emoties en Re-enactments. Integrale Traumabehandeling van de gevolgen van vroegkinderlijke emotionele mishandeling en verwaarlozing bij volwassenen.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Redactie: Martijne Rensen, Sonja Leferink | 2017
40 pagina's | Amsterdam : CELEVT
http://celevt.nl/wp-content/uploads/2017/08/VroegTraumaenNu_E-Magazine_Nummer1_CELEVT_-Augustus_2017-1.pdf
E-Magazine Vroeg Trauma en Nu jaargang 1, aflevering 1, augustus 2017