E-health cannabis

• In Nederland is een gevarieerd aanbod aan online cannabisinterventies beschikbaar. Zo worden er zelftesten, zelfhulp programma’s en programma’s met begeleiding van een hulpverlener aangeboden. 

• De hoge mate van toegankelijkheid en discretie maken dat met name de onbegeleide interventies een laagdrempelig alternatief kunnen bieden voor cannabisgebruikers die liever (nog) geen professionele hulp zoeken. 

• Er is weinig kwalitatief goed onderzoek verricht naar de effectiviteit van de online cannabisinterventies die in Nederland worden aangeboden. Voor een aantal interventies zijn er wel aanwijzingen dat dat deze een positief effect kunnen hebben bij het minderen of stoppen met cannabis. 

• Uit een ‘bundeling’ (meta-analyses) van internationale effectstudies blijkt dat online interventies effectief kunnen zijn in het reduceren van cannabisgebruik, al zijn de effecten niet groot. Het aantal sessies heeft invloed op de effectiviteit. Interventies bestaand uit 5 sessies of meer blijken het meest effectief. 

• In de multidisciplinaire richtlijn voor de behandeling van stoornissen in het gebruik van cannabis, cocaïne, amfetamine, ecstasy, GHB en benzodiazepines is opgenomen dat online zelfhulpinterventies effectief kunnen zijn in het verminderen van cannabisgebruik en worden aangeraden voor volwassen die (nog) geen professionele hulp zoeken. 

• Er is weinig informatie beschikbaar over de afstemming tussen het online aanbod en het reguliere face-to-face aanbod in Nederland. Zo is het niet duidelijk of cannabisgebruikers die het niet lukt om door middel van een (onbegeleide) eHealth interventie te stoppen of minderen wel de weg weten te vinden naar meer intensieve vormen van zorg. Meer onderzoek is nodig naar hoe de toeleiding naar hulp voor cannabisgebruikers geoptimaliseerd kan worden en of digitale hulpmiddelen hier een rol in kunnen spelen.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Marleen Olthof, Matthijs Blankers, Margriet van Laar | 2019
16 | Utrecht: Trimbos-instituut
https://www.trimbos.nl/docs/807f8f7a-ba64-420c-8907-88fee4c113a1.pdf
Trefwoorden: 
behandeling, drugs, e-health, internet, meta-analyse, Richtlijnen, verslaving, Verslavingszorg