Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek

Beschrijving van de diverse aspecten van de dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek, met aandacht voor de integratie en theoriegestuurde interpretatie van diagnostische gegevens. Vormen van dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek passeren de revue, waaronder die met persoonlijkheidsvragenlijsten, projectieve technieken en semi-gestructureerde interviews. Deze worden toegelicht aan de hand van casuïstiek. Daarnaast worden de theoretische modellen die van belang zijn bij de toepassing van dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek uitgebreid besproken.

 

Deze vierde druk is aangepast aan de DSM-5. Daarnaast zijn in hoofdstuk 2, over de dynamische profielinterpretatie van de Nederlandse Verkorte MMPI (NVM), de laatste onderzoeksbevindingen en klinische inzichten opgenomen. Eveneens nieuw bij dit hoofdstuk is een bespreking van de door Barelds en Luteijn recent ontwikkelde paralleltest van de NVM, de Nederlandse Klinische Persoonlijkheidsvragenlijst (NKPV) en de toepasbaarheid van deze nieuwe test in het kader van de theoriegestuurde profielinterpretatie.

 

Signatuur: s7 DYN

Referentie: 
Redactie: E.H.M. Eurelings-Bontekoe en W.M. Snellen | 2017
525 pagina's | Amsterdam : Pearson, 4e druk
http://www.pearsonclinical.nl/dynamische-persoonlijkheidsdiagnostiek
Met literatuuropgave, register
Trefwoorden: 
afweermechanismen, casuistiek, diagnostiek, gehechtheid, handleidingen, klinische psychologie, persoonlijkheid, vragenlijsten
Plaatsingscode: 
s7 DYN