DSM-5 in de dbc-systematiek : Factsheet

Een dbc is een zorgprestatie. Zorgprestaties beschrijven de zorg die zorgaanbieders leveren voor een specifieke zorgvraag. De zorgaanbieder kan deze zorgprestaties vervolgens declareren bij bijvoorbeeld de zorgverzekeraar. De dbc-systematiek is in Nederland ingevoerd om meer inzicht te krijgen in de zorg die zorgaanbieders in de ggz leveren. Dbc’s en andere zorgprestaties vormen de basis van de bekostiging in zorg.
Vanaf 1 januari 2017 classificeren we binnen de dbc-systematiek voor de ggz en forensische zorg met het diagnoseclassificatiesysteem DSM-5. In vergelijking met DSM-IV is DSM-5 beter onderbouwd en in de praktijk getoetst. De indeling van diagnoses is aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten. DSM-5 heeft ook meer gedetailleerde specificaties dan DSM-IV TR. Daardoor heeft het meer mogelijkheden om de diagnose nauwkeurig te classificeren. Zorginstituut Nederland gebruikt DSM-5 per 1 januari 2017 om de verzekerde aanspraken geneeskundige ggz te bepalen. Daarmee is DSM-5 ook leidend voor de klinische praktijk.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: