Dreigingsbeeld Terrorismebestrijding Nederland (DTN)

Het Dreigingsbeeld Terrorismebestrijding Nederland (DTN) is een globale analyse van de nationale en internationale terroristische dreiging tegen Nederland, en Nederlandse belangen in het buitenland.
Het DTN wordt 4 maal per jaar uitgegeven.

Referentie: 
Dick Schoof | 2015
Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
https://www.nctv.nl/onderwerpen-a-z/dtn.aspx
Trefwoorden: 
overheid, radicalisering, rapporten, terrorisme